Toivola-Luotolan Setlementti ry on perustettu Kemiin vuonna 1923 ja se on
Suomen Setlementtiliiton kolmanneksi vanhin jäsenyhdistys.
  

Setlementtitoiminnan slogan; ”rohkeasti ihmisen puolella”, kuvaa hyvin yhdistyksen tarkoitusta edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, heikommassa asemassa olevan ihmisen puolella olemista, humaanisuutta sekä monikulttuurista vuorovaikutusta. Asiakkaista ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää laadukasta palvelua kehitetään ja toteutetaan lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön sekä muilla setlementtityön alueilla.


Arvoperustamme on humanistisessa ajattelussa. Setlementissä me uskomme ihmisen ja yhteisöjen kehittymismahdollisuuksiin sekä ihmisten keskinäiseen tasa-arvoon ja kunnioitukseen. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Toiminnan lähtökohtana on:

  • yksilön omien voimavarojen vahvistaminen
  • yhteisöllisyyteen kasvaminen
  • ihmisten tasa-arvoisuus
  • erityisesti heikommassa asemassa olevan ihmisen tukeminen
  • paikallinen, ihmisten tarpeista lähtevä toiminta


Palvelut:

Purolan ruokala - pitopalvelu - kioski

Vuokra-asuntoja Purolan palvelutalossa ja Senioritalossa.

Siivous- ja kotityöpalvelu Purolan Miniät

Purolan kampaamo

Tilojen vuokrausta (juhla-, harrastus- ja kokoustiloja)

 

Muut toimintamuodot:

Varhaiskasvatus

  • Koivuharjun Toivolan päiväkoti

Monikulttuurinen toiminta