Toivola-Luotolan Setlementti ry on perustettu Kemiin vuonna 1923 ja se on Suomen Setlementtiliiton kolmanneksi vanhin jäsenyhdistys.

Setlementtitoiminnan slogan; ”rohkeasti ihmisen puolella”, kuvaa hyvin yhdistyksen tarkoitusta edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, heikommassa asemassa olevan ihmisen puolella olemista, humaanisuutta sekä monikulttuurista vuorovaikutusta. Asiakkaista ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää laadukasta palvelua kehitetään ja toteutetaan lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön sekä muilla setlementtityön alueilla.

Arvoperustamme on humanistisessa ajattelussa. Setlementissä me uskomme ihmisen ja yhteisöjen kehittymismahdollisuuksiin sekä ihmisten keskinäiseen tasa-arvoon ja kunnioitukseen. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

Toiminnan lähtökohtana on:

  • yksilön omien voimavarojen vahvistaminen
  • yhteisöllisyyteen kasvaminen
  • ihmisten tasa-arvoisuus
  • erityisesti heikommassa asemassa olevan ihmisen tukeminen
  • paikallinen, ihmisten tarpeista lähtevä toiminta

 

Palvelut:

Ruokala-ravintola Purola - pitopalvelu - kioski

Vuokra-asuntoja Purolan palvelutalossa ja Senioritalossa.

Siivous- ja kotityöpalvelu Purolan Miniät

Purolan kampaamo

Tilojen vuokrausta Palvelukeskus Purolassa ja Koivuharjun Toivolan päiväkotikiinteistössä.
Tilat soveltuvat juhla-, harrastus- ja kokouskäyttöön.

 

Monikulttuurikeskus Mikserin toiminta

  • Mikseri – monikulttuurinen kohtaamispaikka
  • Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi -hanke (ESR) 2019-2022
  • Aito-hanke (ESR & STEA) 2021-2023