Toivola-Luotolan Setlementti ry on perustettu 1923 ja se on yksi Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistyksistä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa,  humaanisuutta sekä monikulttuurista vuorovaikutusta kehittämällä ja toteuttamalla asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää laadukasta palvelua lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön sekä muilla setlementtityön alueilla.

Arvoperustamme on humanistisessa ajattelussa; uskomme ihmisen ja yhteisöjen kehittymismahdollisuuksiin sekä ihmisten keskinäiseen tasa-arvoon ja kunnioitukseen.

Yhdistyksen slogan ”Yhteisö tuo voimaa” kuvaa sosiaalisen
toiminnan tärkeyttä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnissa.

Toiminnan lähtökohtana on:

  • yksilön omien voimavarojen vahvistaminen
  • yhteisöllisyyteen kasvaminen
  • ihmisten tasa-arvoisuus
  • erityisesti heikommassa asemassa olevan ihmisen tukeminen
  • paikallinen, ihmisten tarpeista lähtevä toiminta


Palvelut:

Purolan ruokala

Purolan kioski

Vuokra-asuntoja Purolan palvelutalossa ja Senioritalossa. Asuntoihin saatavissa myös siivouspalvelua.

Fysioterapia- ja kuntoutuspalvelut

Pitopalvelua

Tilojen vuokrausta (juhla-, harrastus- ja kokoustiloja)

Purolan kampaamo

 

Muut toimintamuodot:

Varhaiskasvatus

  • Koivuharjun Toivolan päiväkoti

Monikulttuurinen toiminta