Toivola-Luotolan Setlementti ry on perustettu Kemiin vuonna 1923 ja se on Suomen Setlementtiliiton kolmanneksi vanhin jäsenyhdistys. 

Setlementtitoiminnan slogan; ”rohkeasti ihmisen puolella”, kuvaa hyvin yhdistyksen tarkoitusta edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, heikommassa asemassa olevan ihmisen puolella olemista, humaanisuutta sekä monikulttuurista vuorovaikutusta. Asiakkaista ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää laadukasta palvelua kehitetään ja toteutetaan lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön sekä muilla setlementtityön alueilla.

Arvoperustamme on humanistisessa ajattelussa. Setlementissä me uskomme ihmisen ja yhteisöjen kehittymismahdollisuuksiin sekä ihmisten keskinäiseen tasa-arvoon ja kunnioitukseen. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

Toiminnan lähtökohtana on:

  • yksilön omien voimavarojen vahvistaminen

  • yhteisöllisyyteen kasvaminen

  • ihmisten tasa-arvoisuus

  • erityisesti heikommassa asemassa olevan ihmisen tukeminen

  • paikallinen, ihmisten tarpeista lähtevä toiminta

 

Palvelukeskus Purola

Purolan ruokala - pitopalvelu - kioski

Vuokra-asuntoja Purolan palvelutalossa ja Senioritalossa.

Siivous- ja kotityöpalvelu Purolan Miniät

Purolan kampaamo

Tilojen vuokrausta juhla-, harrastus ja kokouskäyttöön
Palvelukeskus Purola
Koivuharjun Toivolan päiväkotikiinteistössä

 

Monikulttuurikeskus Mikseri:

  • Mikseri – monikulttuurinen kohtaamispaikka

  • Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi -hanke (ESR) 2019-2022

  • Aito-hanke (ESR & STEA) 2021-2023