MERI-LAPIN ÄITIEN JÄRJESTÖLÄHTÖINEN KOTOUTUMINEN (ESR) - HANKE 2018 - 2020

Kohtaamispaikka Mikserin tiloissa on käynnistynyt maahanmuuttajaäitien ja sitä myötä koko perheen kotoutumisen edistämiseen tähtäävä kolmivuotinen hanke. Hankkeen tarkoituksena on alueellisten järjestölähtöisten toiminta- ja yhteistyömallien rakentaminen ja niiden käyttöönottaminen äitien ja koko perheen kotoutumisen tukemiseksi. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kotona lapsiaan hoitavat, äitiys- tai vanhempainvapaalla olevat tai muutoin työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajaäidit.

Tarkoituksena on ryhmä- ja yksilöohjauksen avulla tukea äitejä 

  • hyvään elämään
  • osallisuuteen sekä
  • olemiseen osana suomalaista yhteiskuntaa

Toimintaan osallistumalla äitien osaaminen, itsevarmuus ja itsenäisyys naisena lisääntyy. Yhteiskuntaan liittyvien asioiden oppimisen ja kielitaidon kohentuessa myös arjen ja elämänhallinta lisääntyy. 

Hankkeessa toteutetaan sekä ryhmä- että yksilöohjausta. Ryhmätoiminnassa käsitellään arkeen, asumiseen, kulttuuriin, vapaa-aikaan ja elämänhallintaan liittyviä asioita. Osallistujien työ- ja toimintakykyä kehitetään käytännönläheisesti oppien ja toiminnassa huomioidaan ryhmän sekä yksilön lähtökohdat ja tarpeet. Ryhmämuotoisella toiminnalla esitetään myös monikulttuuristen ystävyyssuhteiden syntymistä ja edisteään verkostoitumista. Ryhmätapaamiset mahdollistetaan turvallisessa ympäristössä yhdessä lasten kanssa. Ryhmäkokoontumisten aikana lapsille tarjotaan lastenhoito, jota toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 

Ryhmätoiminnan lisäksi osallistujille mahdollistetaan yksilöohjaus, jonka tarkoituksena on tunnistaa maahanmuuttajaäitien haasteita arjessa suoriutumiseen, selvittää tuen ja esimerkiksi kielitaidon kehittämisen tarpeita sekä luoda tukeva vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde. Hankkeessa kiinnitetään erityishuomio yksilö- ja perhetasolla tapahtuvan kotoutumisen edistämiseen ja ohjausta toteutetaan tarpeen mukaan myös osallistujan kotona. Tavoitteena on äitien ohella perehdyttää myös koko perhettä uuden kotikunnan käytäntöihin ja varmistaa perheen arjen sujuminen. 

Hanketta hallinnoi Toivola-Luotola Setlementti ry ja sitä rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hankkeen toteutusaika on 15.1 2018 - 31.12.2020 ja sen toimialueena ovat Meri-Lapin kunnat (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio). Hankkeen toimintaan voi tutustua arkisin Kohtaamispaikka Mikserissä. Hankkeen työntekijöihin voi myös olla yhteydessä ja sopia henkilökohtaisen ajan tutustumista varten.