OSALLISTAVAA RYHMÄTOIMINTAA KEMISSÄ JA TORNIOSSA

Ryhmätoiminnassa huomioidaan osallistujien yksilölliset taidot ja tarpeet. Ryhmätoimintaan on mahdollisuus tulla mukaan non-stop periaatteella. Osallistujille tehdään alkukartoituslomaketta hyödyntäen yksilöhaastattelut tarpeista, taidoista ja toiveista sekä kartoitetaan muun muassa sosiaalista verkostoa, harrastuksia, asioiden ja kodin hoitamisen taitoja. Haastatteluissa hyödynnetään saatavilla olevia kartoituksia, haastatteluja ja kotoutumissuunnitelmia. Mukaan ryhmätoimintaan pääsee yksilöhaastattelussa tehdyn tarvekartoituksen perusteella, non-stop periaatteella, missä tahansa hankkeen vaiheessa. 

Ryhmätoiminta sisältää äideille suunnatun hyvän peruspaketin kotoutumistietoutta terveyteen, Suomessa asumiseen ja elämiseen, asiointiin, kodinhoitoon, vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyen. Työ- ja toimintakykyä kehitetään käytännönläheisillä tavoilla; tekemällä oppimista ja huomioimalla äitien elämäntilanteen ja kielitaidon. Ryhmätoiminnassa vierailee yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita ja tehdään tutustumiskäyntejä ja -retkiä. Käsitellyistä teemoista tuotetaan selkeitä materiaalikokonaisuuksia jotka tukevat kotoutumista suomalaiseen ja meri-lappilaiseen yhteiskuntaan. 

Toiminnassa huomioidaan myös lasten osallisuus jotta tekeminen on kaikille mielekästä. Lasten toiminta teemoitetaan kulloinkin äitien kanssa käsiteltävien asioiden ympärille leikkien ja tehtävien muodossa. Tapaamisten aikana valmistellaan yhteinen välipala. 

Ryhmätapaamiset toteutetaan Kemissä tiistaisin ja perjantaisin ja Torniossa torstaisin. Kemin ryhmä kokoontuu MIkserin tiloissa (Valtakatu 22, 3. kerros) ja Tornion Perheiden Talossa (Putaankatu 2). Jos tunnet tai tiedät kotona lasten kanssa olevan maahanmuuttajaäidin, kerro toiminnastamme!