Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) –hanke

RR-tietopalvelu hankekuvaus: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21588

Hankkeen tavoitteet olivat:

  • Kehittää maahanmuuttajien tieto-, neuvonta-, ohjaus- ja kotoutumisvalmennuksen palveluja
  • Lisätä maahanmuuttajien osallisuutta sekä koulutus- ja työllistymisvalmiuksia
  • Koordinoida ja kehittää monialaiseen yhteistyöhön perustuvia maahanmuuttopalveluita

Kehittämishankkeen työn tuloksena Kemin kaupungissa toimi helposti saavutettavissa ja saatavilla oleva monialainen palvelupiste - Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi, joka toimi hankkeen hallinnoijan Setlementti Toivolan ylläpitämässä Monikulttuurikeskus Mikserin yhteydessä.

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi tarjosi tukea työllistymiseen ja työllistymisvalmiuksien kehittymiseen. Keskeisinä toimintaa ohjaavina periaatteina ja arvolähtökohtina ovat vapaaehtoisuus, asiakaslähtöisyys, kumppanuus, yhteinen ymmärrys sekä vastuun ja toimijuuden säilyminen maahanmuuttaja-asiakkailla itsellään. Maahanmuuttaja Ohjaamo täydensi olemassa olevia palveluja ja yhdisti toimijoita.

Peruspalveluissa ei aina ole mahdollisuutta antaa niin pitkäjänteistä palvelua, kuin maahanmuuttajat tarvitsevat. Hankkeessa kehitettiin pitempikestoisempaa valmennusmallia. 

Asiointi Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemissä on tapahtunut matalalla kynnyksellä omakielisten valmentajien tukemana. Maahanmuuttajille on annettu omakielistä informaatiota suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen säännöistä, palvelujärjestelmästä, työelämästä ja sen pelisäännöistä sekä koulutuksesta ja koulutusjärjestelmästä. Tiedon saaminen on lisännyt elämänhallintaa ja asiakkaan osaamista. Monilla maahanmuuttajilla on ollut virheellisiä käsityksiä ja olettamuksia, joita Maahanmuuttaja Ohjaamossa on saatu oikaistua.  Tavoitteena on ollut, että asiakkaat ymmärtävät hyvän elämän muodostuvan eri osa-alueista koostuvasta kokonaisuudesta – työ, koulutus, perhe, ihmissuhteet, harrastukset, normien noudattaminen, oma talous, terveys, palvelut jne.  

Palveluiden omakielisyys on madaltanut asiakkaiden kynnystä ottaa yhteyttä ja kysyä asioista. On ollut helpompi kysyä, on uskallettu puhua tunteista ja ottaa vaikeitakin asioista esille, kun keskustelukumppanina on ollut samaa kieltä taitava ja samoja kokemuksia aiemmin kokenut valmentaja. Asioiden nopeamman hahmottamisen myötä asiakkaiden osallistuminen ja tiedonjano on lisääntynyt, ratkaisuja on haettu eri elämän alueille aktiivisemmin valmentajien tukemana. Asiakkaan osallisuuden, aktiivisuuden ja motivaation vahvistumisen myötä kotoutuminen ja sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan on nopeutunut.

Maahanmuuttaja Ohjaamo edisti maahanmuuttajien kotoutumista ja kiinnittymistä asuinalueelleen, auttoi löytämään tavoitteen ja elämäntilanteen mukaisen tavan kotoutumiseen, lisäsi suoriutumista arkielämässä ja yhteiskunnassa, auttoi asettamaan realistiset tavoitteet kotoutumiselle ja lisäsi valmiuksia koulutus- ja työelämään sijoittumiseen. Toimintojen avulla edistettiin kokonaisvaltaisesti kotoutumista ja integroitumista koti- ja yhteiskuntaan. Hankkeessa luotiin Asiakkaan polku- Pick & Mix- sekä yksilövalmennuksen toimintamallit, jonka lisäksi tuotettiin monikielistä materiaalia. Linkit sivun alla.

Hankkeen asiakkuudessa oli 312 henkilöä, jonka lisäksi kohderyhmään kuuluviksi lasketaan 21 asiakasrajapinnan yhteistyötä tehnyttä verkoston edustajaa. Asiakastyön numeerisia tuloksia olivat mm: 299 laadittua ansioluetteloa, 438 laadittua työhakemusta, 191 työllistymistä, 13 perustettua yritystä/kevytyrittäjyyden aloittamista, 99 suoritettua korttikoulutusta, 165 opiskelupaikkaa ja 13 siirtymää sairauspäivärahalle, kuntoutustuelle tai eläkkeelle. Yksilöohjausta ja valmennusta annettiin 6449 kertaa. Säännöllisiä Pick & Mix –palvelutarjottimen ryhmätoimintoja järjestettiin 358 kertaa, joissa oli 2314 osallistumista.

Hankkeen henkilöstö koostui projektipäälliköstä, osa-aikaisesta projektisihteeristä, ura- ja kotoutumisvalmennuksen koordinaattoreista (2) sekä omakielisistä kotoutumisvalmentajista (4). Henkilöstön määrä vaihteli hankkeen edetessä. Suurimman osan ajasta hankkeessa työskenteli 7,5 työntekijää. Omakielisten kotoutumisvalmentajien ja koordinaattoreiden palvelukielet olivat arabia, englanti, kurdi, persia/dari, ruotsi, somali, suomi, tababare, turkki ja venäjä.

Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli 15.1.2019 – 14.1.2022. Hankeaikaa jatkettiin rahoittajan muutospäätöksellä 31.8.2022 saakka käyttämättä jääneiden määrärahojen puitteissa. Jatkoajan toimenpiteinä järjestettiin verkostokoulutuksia toiminnan juurruttamisen tueksi ja keskusteltiin maahanmuuttajien palveluiden tulevaisuudesta. Lisäksi laadittiin julkaisu Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemin toiminnasta ja Kotikaupunki Kemi –opas maahanmuuttajille alueen tärkeimmistä palveluista sekä jatkettiin asiakastyötä. Linkit sivun lopussa.

Mikäli Maahanmuuttaja Ohjaamoa ei olisi ollut, Kemissä olisi suurempi joukko työikäisiä maahanmuuttajia vailla koulutusta ja työpaikkaa. Osa olisi todennäköisesti hakeutunut toisaalle Suomeen ja osa olisi kotona tukien varassa. Integroituminen olisi vaikeampaa. Maahanmuuttaja Ohjaamo on onnistunut auttamaan elämän ratkaisevissa tilanteissa ihmisiä eteenpäin ja motivoimaan heitä ottamaan askelia itse ja avustettuna. Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi on toiminut alueen vetovoima- ja pitovoimatekijänä, monialaisessa palvelupisteessä on tarjottu maahantulon syistä riippumatta kaikille työikäisille maahanmuuttajille tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä valmennusta oma- tai selkokielisesti matalalla kynnyksellä.

Julkaisu:

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi -hankkeen kokemukset ja toimintamallit. Lataa tästä. 

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi julkaisun kansi

Kotikaupunki Kemi. Opas maahanmuuttajalle. Palvelut, asiointi ja eläminen Kemissä. Lataa tästä. 

Hometown Kemi. Kemi Guide for Immigrants. Services and Everyday Life in Kemi. Download here. 

Kemi Opas maahanmuuttajille kansi     Kemi Guide kansi englanti

Monikieliset materiaalit:

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Johanna Axelsson, p. 040 515 2743

 vipuvoimaa_esr.png       

 

Setlementti Toivola ry

Purolankatu 1, 94200 Kemi

Toiminnanjohtaja
Johanna Axelsson
puh. 040 515 2743
johanna.axelsson @setlementtitoivola.fi

Talouspäällikkö, isännöitsijä
Maiju Tihinen
puh. 040 717 0425
maiju.tihinen@setlementtitoivola.fi

Palvelukeskus Purola

Purolankatu 1, 94200 Kemi

Laskutus, Isännöinti, Asuntovuokraus Tilavuokraus, Siivous- ja kotityöpalvelu tiedustelut: puh. 040 717 0425

Keittiö / Pitopalvelu
Purolankatu 1, 94200 Kemi
puh. 040 717 0495

Ravitsemuspäällikkö
Jaana Hietala
puh. 040 197 0794
jaana.hietala@setlementtitoivola.fi

Monikulttuurikeskus Mikseri

Lapintie 11-13, 94100 Kemi

Monikulttuurikeskus Mikseri
mikseri@setlementtitoivola.fi
www.mikseri.fi

Toiminnanjohtaja
Johanna Axelsson,
p. 040 515 2743

Monikulttuurisen työn koordinaattori
Riikka Rajala,
p. 040 679 5576

Meri-Lapin Järjestökeskus Silta

Pohjoisrantakatu 14, 94100 Kemi

Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
silta@setlementtitoivola.fi
www.jarjestotieto.fi

Järjestökeskuspäällikkö
Tytti Kumpulainen,
p. 050 475 4340

Järjestökoordinaattori
Merja Simoska,
p. 050 408 1922